Bemiddeling

VvE beheer kan beter

Ook in conflictsituaties...

Veruit de meeste Verenigingen van Eigenaars worden met veel inzet geleid door vrijwilligers. Omdat de leden van het bestuur van de VvE meestal ook zelf bewoner zijn, kunnen er conflictsituaties ontstaan. Een gezagsrelatie ontbreekt vaak waardoor het moeilijk kan zijn om gevoelige of lastige kwesties bespreekbaar te maken. Het kan daarom ook lastig zijn om conflicten op te lossen of moeilijke beslissingen te nemen.

Stel, het merendeel van de leden van de VvE bezoekt niet langer de Algemene Ledenvergadering (ALV). Een onwenselijke situatie, die bijvoorbeeld te maken kan hebben met opgelopen spanningen in voorgaande vergaderingen. In dat geval zien we maar al te vaak dat slechts een beperkt aantal bewoners de vergaderingen bezoekt. Dit beperkte gezelschap kan de besluitvorming dan zodanig beïnvloeden of frustreren, dat het lastig wordt om besluiten te nemen over belangrijke wijzigingen of aanpassingen.

Wij constateren verder dat nogal wat VvE’s over onvoldoende kennis beschikken wat betreft heersende wet- en regelgeving. Dat is jammer omdat een VvE daardoor achter de feiten aan kan lopen om alle mogelijkheden te benutten, die diverse wet- en regelgeving in veel gevallen biedt.

Om al deze kwesties en andere problemen voor te zijn of op te lossen, biedt BOOGAARD Beheer ™ bemiddeling aan. Immers, we zijn een onafhankelijke beheerder die u onafhankelijk adviseert, voor u bemiddelt en u bijstaat, in alle gevallen.

Wilt u meer weten wat BOOGAARD Beheer specifiek voor u en uw VvE kan betekenen wat betreft bemiddeling? Voor een oriënterende en vrijblijvende afspraak belt u naar telefoonnummer (06) 81 93 15 19 of u stuurt een e-mail naar info@boogaardbeheer.nl.

Geïnteresseerd?

In veruit de meeste gevallen streven
we dezelfde doelen na, al kan de interpretatie
verschillen. Het begint bij een goed gesprek (gratis)
+31 (0)6 819 315 19

Paul van den Boogaard