Het nieuwe beheren

VvE beheer kan beter

Een andere aanpak...

Met meer dan 20 jaar ervaring geven wij sturing aan een compacte organisatie met als uitgangspunt dat VvE beheer in het algemeen beter kan. Met name het op de hoogte zijn van de gang van zaken binnen uw VvE maakt goed beheer mogelijk.
U bent geen nummer en ook niet de 400e of in sommige gevallen zelfs de 800e VvE binnen een organisatie. BOOGAARD Beheer stelt scherpe grenzen aan het aantal VvE’s en het aantal appartementen voor wie wij het beheer uitvoeren. Persoonlijk contact is voor ons van cruciaal belang. Daar voelen wij ons goed bij. Daardoor voelt u zich gehoord.

Vanzelfsprekend verzorgen wij alle technisch kennis en knowhow die nodig is om het appartementencomplex en de leefomgeving in een optimale conditie te houden. Vanzelfsprekend beheren wij uw administratie en geven wij u inzicht in de stand van zaken op ieder moment dat u dat wil.

De basis voor goed beheer van uw vereniging van eigenaars is een duidelijke technische navigatie. Dit betekent: op de hoogte zijn van de huidige situatie, weten wat er nodig is om deze situatie te handhaven en weten wanneer we de juiste experts in moeten schakelen. Het is geen rocket science! Het moet gewoon goed en met de juiste intentie aangepakt worden.

Met “Het Nieuwe Beheren™” zijn wij een andere weg ingeslagen dan veel van onze collega’s. Wij vinden onze meerwaarde voor u in kwaliteit en niet in kwantiteit. Een cliché, dat klopt, maar wel een wereld van verschil.

Geïnteresseerd?

Het nieuwe beheren is een frisse
nieuwe kijk op bestaande zaken.
Wat betekent dat voor u ?
+31 (0)6 819 315 19

Paul van den Boogaard