Klimaat, duurzaam en groen

VvE beheer kan beter

Op naar de toekomst...

We zien in toenemende mate dat maatschappelijke en economische ontwikkelingen, die het klimaat en de energietransitie aangaan, ook voor de VvE steeds belangrijker worden. Dit komt omdat duurzame oplossingen steeds meer de norm worden voor modern gebouwbeheer. BOOGAARD Beheer adviseert u daarom over bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen, ledverlichting en andere oplossingen om uw woningen te verduurzamen. We maken met u een integrale afweging tussen de kosten voor investeringen, onderhoud en beheer.

Duurzaamheidsmaatregelen geven een waardevermeerdering aan vastgoed en zorgen voor een toekomstbestendig leefklimaat. Wij bekijken samen met u welke diverse mogelijkheden er zijn. We zien dan dat kosten voor verduurzaming niet te veel af mogen wijken van de standaardexploitatie wil het een reële optie zijn. Daarvoor zijn zaken als investeringstermijnen en subsidiemogelijkheden essentieel.

Wij constateren verder dat nogal wat VvE’s over onvoldoende kennis beschikken wat betreft heersende wet- en regelgeving. Dat is jammer omdat een VvE daardoor achter de feiten aan kan lopen om alle mogelijkheden te benutten, die diverse wet- en regelgeving in veel gevallen biedt.

Wilt u meer weten wat wij specifiek voor u en uw VvE kunnen betekenen bij verduurzaming? Voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek belt u naar telefoonnummer (06) 81 93 15 19 of u stuurt een e-mail naar info@boogaardbeheer.nl.

Geïnteresseerd?

Eigenlijk staan we voor een geweldige
uitdaging. Een mooie toekomst begint met plannen maken.
+31 (0)6 819 315 19

Paul van den Boogaard