Tarieven

Mogelijkheden

VVE Beheer op maat...

Basispakket

Administratie

€ 12 per maand *

 • Verzorgen van de administratie
 • Digitaal archiveren van de administratie
 • Innen van de VvE-bijdragen
 • Opstellen en bijhouden eigenarenregister
 • Login beheren voor administratie voor leden VvE
 • Toezien op naleving splitsingsreglement
 • Verzorgen van de correspondentie
 • Opstellen jaarrekening en conceptbegroting
 • Kascommissie voorzien van stukken
 • Organiseren, uitnodigen, bijwonen en notuleren jaarlijkse ledenvergadering

+ Pakket

Administratie en onderhoud

€ 17 per maand *

 • Alles betreffende administratie +
 • Inspectie gebouw
 • Afhandelen dagelijks onderhoud gemeenschappelijke ruimten en installaties van het gebouw
 • Opdragen en controleren onderhoudswerkzaamheden
 • 24-uursservice voor spoedeisende storingen en meldingen
 • Behandelen van verzekeringskwesties voor het gebouw

Compleetpakket

Beheer obv MeerJaren OnderhoudsPlan

€ 23 per maand *

vanaf 20 appartementen, zie extra voorwaarden

 • Alles betreffende administratie en onderhoud +
 • Overname beheer VvE
 • Opstart nieuwe VvE
 • Opstart bankpakket
 • Opstellen MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP)
 • Adviseren over meerjaren onderhoud
 • Plannen meerjarig onderhoud
 • Selecteren uitvoerders voor meerjaren onderhoud obv offertes
 • Afsluiten onderhoudscontracten met uitvoerders

* Tarieven per appartement, per maand.
Minimaal worden 5 appartementen berekend.

Bij meer appartementen oplopende korting per appartement:

Alle prijzen zijn excl. BTW. tenzij anders aangegeven.
Geldend uurtarief is € 75,00 exclusief BTW

Geïnteresseerd?

Laten we dan eens samen
een kop koffie drinken...
Bel me! +31 (0)6 819 315 19

Paul van den Boogaard