Technisch beheer

VvE beheer kan beter

Met degelijk technisch beheer...

Om goed technisch onderhoud uit te kunnen voeren is het van belang om te weten wat op dit moment de stand van zaken is. Of het nu gaat om de liftinstallatie, de pompen en hydrofoor of het verwarmingssysteem; wat is nu de staat van deze onderdelen, hoe lang gaan ze nog mee en hoeveel moet er gereserveerd worden om ze op termijn te kunnen vervangen.

Hierbij is het van groot belang welke personen hiervoor ingezet worden. Allereerst hebben we contact met de leverancier, maar mocht deze onvoldoende service bieden, dan verzorgen wij een alternatieve organisatie die wel zijn afspraken nakomt. Cruciaal is ook hier de rol van de beheerder. BOOGAARD Beheer kijkt naar het totaal aspect, stuurt aan en controleert op een juiste uitvoering van zaken.

Voor het kleine onderhoud sturen wij een service team op pad om de kleineren klusjes snel en op korte termijn uit te voeren. Klinkt in eerste instantie vanzelfsprekend maar als u het goed beschouwt is dit in feite minstens zo belangrijk als het grote periodieke onderhoud. Het betreft hier toch het dagelijks gebruik van zaken die uw leefomgeving in grote mate beïnvloeden.

Geïnteresseerd?

De techniek moet gewoon goed geregeld zijn.
Niks meer, niks minder !
+31 (0)6 819 315 19

Paul van den Boogaard